Tjänster

Skånemuraren AB i Teckomatorp utför all typ av murningsarbeten såväl inom- som utomhus såsom kakling, murning, putsarbeten, öppna spisar, golv och skorstenar.

Vi hyr även ut Haki ställningar, aluminiumställningar, maskiner och verktyg

Vi utför alla hantverksarbeten i högsta kvalitét och för både byggföretag, fastighetsbolag som privatpersoner. Vi utför även totalentreprenader på badrum.

Vårt arbetsområde är i första hand hela Skåne.

SKÅNE MURAREN AB

Utför murning av:

  • Kakel/klinker
  • Murning
  • Tegel/block
  • Fasader
  • Putsarbeten
  • Öppna spisar
  • Golvarbeten
  • Skorstenar

Kontakta oss för KOSTNADSFRI OFFERT

Uthyrning

av maskiner och verktyg

Kontakt